Columbia

November 21, 2021

Hệ thống: kiểm soát an ninh truy cập văn phòng, sử dụng thiết bị thẻ hãng Soyal (Đài Loan) và hệ thống camera quan sát an ninh.

Vị trí: Tầng 9 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Thi công, triển khai: Wise Solutions.