Hà Đô Nguyễn Văn Công

June 26, 2022

Hệ thống kiểm soát truy cập, sử dụng nhận dạng khuôn mặt cho thang máy tại Chung cư Hà Đô Nguyễn Văn Công (Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh).

Địa điểm: Số 2 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Gấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số block: 2. Số lượng thang máy: 11 (kiểm soát truy cập bằng nhận dạng khuôn mặt). 

Hệ thống sử dụng các thiết bị nhận dạng khuôn mặt của hãng HikVision.