Imperial Place

March 04, 2022

Hệ thống kiểm soát truy cập, sử dụng thẻ từ cho thang máy tại dự án Imperial Place, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm: 633 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số block: 3. Số thang: 11. Số điểm dừng: 21.

Hệ thống sử dụng các thiết bị chuyên dụng cho quản lý, phân tầng, phân quyền thang máy của hãng Soyal (Đài Loan).

Phần mềm quản lý truy cập thang máy chuyên nghiệp WiseLift do Wise Solutions phát triển.