Lovera Vista

May 13, 2021

Hệ thống kiểm soát truy cập, sử dụng thẻ từ cho thang máy và giám sát camera thang máy tại Lovera Vista - Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm: Đường số 19, Khu dân cư Phong Phú 4, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

5 block: A, B, C, D, E, G

Số lượng thang: 21 thang. Số điểm dừng: 18 điểm dừng.

Hệ thống sử dụng các thiết bị chuyên dụng cho quản lý, phân tầng, phân quyền thang máy của hãng Soyal (Đài Loan).

Phần mềm quản lý truy cập thang máy chuyên nghiệp WiseLift do Wise Solutions phát triển.

Mỗi thang máy đều được trang bị camera để giám sát hoạt động trong thang, đảm bảo an ninh chung cư.