OYO

October 10, 2020

Hệ thống kiểm soát an ninh vào ra văn phòng OYO.

Thiết bị đọc thẻ HID RP10 nhỏ gọn, sang trọng.

Trung tâm điều khiển thiết bị đọc thẻ, quản lý cửa Semac (Đài Loan).

Phần mềm kiểm soát an ninh truy cập chuyên dụng.