Reddi

February 20, 2022

Hệ thống: kiểm soát an ninh truy cập văn phòng, sử dụng thiết bị thẻ/vân tay hãng Virdi (Hàn Quốc) và hệ thống camera quan sát an ninh.

Vị trí: Tòa nhà International Centre, Tầng 4, Số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thi công, triển khai: Wise Solutions.