Saigon Centre

June 17, 2024

Hệ thống kiểm soát truy cập, sử dụng thẻ từ cho thang máy tại dự án Saigon Centre, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm: 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Số lượng thang: 6.

Hệ thống sử dụng các thiết bị, phần mềm chuyên dụng cho quản lý, phân tầng, phân quyền thang máy của hãng HikVision.

Hệ thống phục vụ cho truy cập thang máy đối với khách hàng thuê văn phòng, khách vãng lai... Sử dụng thẻ, QR Code để chứng thực tại thiết bị.