Soho Residence

December 05, 2021

Hệ thống kiểm soát truy cập, sử dụng thẻ từ cho thang máy và giám sát camera thang máy tại dự án Soho Residence căn hộ cao cấp tại Quận 1, Tp Hồ Chí  Minh.

Địa điểm: 100 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng thang: 5 thang, 35 điểm dừng.

Hệ thống sử dụng các thiết bị chuyên dụng cho quản lý, phân tầng, phân quyền thang máy của hãng Soyal (Đài Loan).

Phần mềm quản lý truy cập thang máy chuyên nghiệp WiseLift do Wise Solutions phát triển.