Tara Residence

July 15, 2022

Hệ thống kiểm soát truy cập, sử dụng thẻ từ cho thang máy tại dự án Tara Residence, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm: Số 1 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Số block: 4 block. Số thang: 12. Số điểm dừng: 16 - 20 điểm dừng (tùy thang).

Hệ thống sử dụng các thiết bị chuyên dụng cho quản lý, phân tầng, phân quyền thang máy của hãng Soyal (Đài Loan).

Phần mềm quản lý truy cập thang máy chuyên nghiệp WiseLift do Wise Solutions phát triển.