The 67 (678) Building

September 13, 2023

Hệ thống kiểm soát truy cập thang máy, sử dụng thẻ cảm ứng không tiếp xúc tại dự án The 67 (678) Building, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm: 67 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng thang: 4. Số tầng: 22.

Hệ thống truy cập thang máy được sử dụng công nghệ PORT (Personal Occupant Requirement Terminal): vận hành thang thông minh, tiết kiệm năng lượng, hiện đại... 

Các thiết bị chứng thực thẻ, kết nối thiết bị được sử dụng của hãng Soyal (Đài Loan) với độ bền bỉ cao.

Thêm vào đó, Wise Solutions phát triển phần mềm giao tiếp hệ thống hoạt động thông qua nền tảng web, giúp cho người quản lý vận hành, phân quyền, thời hạn sử dụng thẻ... cho user. Hệ thống cũng tích hợp các API để hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) kết nối, quản lý vận hành từ hệ thống chính của tòa nhà.