The Tresor

September 12, 2022

Hệ thống kiểm soát truy cập, sử dụng thẻ từ cho thang máy và giám sát camera thang máy tại dự án The Tresor, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm: 39 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số tòa tháp: 2. Số thang: 12. Số điểm dừng: từ 8 đến 37.

Hệ thống sử dụng các thiết bị chuyên dụng cho quản lý, phân tầng, phân quyền thang máy của hãng Soyal (Đài Loan).

Phần mềm quản lý truy cập thang máy chuyên nghiệp WiseLift do Wise Solutions phát triển.