Topenland

July 05, 2021

Hệ thống: kiểm soát an ninh truy cập văn phòng, sử dụng thiết bị vân tay/thẻ và hệ thống quan sát an ninh.

Vị trí: Lầu 3 tòa nhà Richmond, 207 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

Thi công, triển khai: Wise Solutions.