Unifiedpost Vietnam

August 10, 2022

Hệ thống: kiểm soát an ninh truy cập văn phòng, sử dụng thiết bị nhận dạng vân tay/thẻ sử dụng thiết bị từ hãng Virdi (Hàn Quốc).

Vị trí: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Saigon Pearl, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thi công, triển khai: Wise Solutions.