United International Pharma

April 29, 2022

Hệ thống: kiểm soát an ninh truy cập văn phòng, sử dụng thiết bị nhận dạng khuôn mặt/vân tay và giám sát camera an ninh, sử dụng thiết bị từ hãng HikVision.

Vị trí: Tầng 5 Bảo Việt Tower, 233 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thi công, triển khai: Wise Solutions.