Viettel Complex Building

October 28, 2022

Hệ thống kiểm soát truy cập, sử dụng thẻ từ cho thang máy tại tòa nhà Viettel Complex Building.

Địa điểm: Số 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số thang: 02. Số điểm dừng: 29.

Hệ thống sử dụng các thiết bị chuyên dụng cho quản lý, phân tầng, phân quyền thang máy của hãng Soyal (Đài Loan).

Phần mềm quản lý truy cập thang máy chuyên nghiệp WiseLift do Wise Solutions phát triển.