January 06, 2024

Hệ Thống Báo Động Hikvision

xem thêm

June 11, 2021

Ngăn chặn mở khóa cửa khi mất nguồn điện

xem thêm

January 18, 2021

Giải pháp tích hợp kiểm soát hơi thở

xem thêm

January 18, 2021

Virdi: Giải pháp chấm công

xem thêm

January 18, 2021

Virdi: Giải pháp kiểm soát truy cập

xem thêm

October 09, 2020

Hệ thống chấm công: 02 - Máy chấm công

xem thêm

October 09, 2020

Hệ thống chấm công: 01 - Khái niệm và nguyên nhân ra đời

xem thêm