Entrypass Platform 1 Software

Phần mềm Platfrom 1 Software là phần mềm kiểm soát truy cập an ninh, được thiết kế là một ứng dụng trên Windows để tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng. Các tính năng tích hợp mạnh mẽ của phần mềm làm cho nó có khả năng thích nghi với các thiết kế kiểm soát truy cập phức tạp nhất. Platform 1 có thể triển khai các dự án từ nhỏ đến phức tạp, nhiều địa điểm khác nhau. Nó phát triển cùng với quá trình phát triển của công ty bạn.

Pro-Watch 5.5

Honeywell Pro-Watch 5.5 là phần mềm bảo mật tích hợp, cung cấp khả năng kiểm soát truy cập tích hợp, giám sát video và phát hiện xâm nhập trong một chế độ để bảo vệ tài sản, tối ưu hóa năng suất và duy trì các hoạt động của hệ thống kiểm soát an ninh.

BioStar 2

BioStar là một nền tảng tích hợp hệ thống an ninh, có khả năng mở rộng, hoạt động trên nền web.

HikCentral Professional

HikCentral Profesional - Phần mềm quản lý bảo mật của HikVision giúp các chuyên gia, người vận hành hệ thống tích hợp và quản lý hệ thống bảo mật, an ninh. Nó được thiết kế để đáp ứng nhiều thách thức bảo mật, hoạt động trên một nền tảng duy nhất.

iVMS-4200

iVMS-4200 (HikVision) là phần mềm được thiết kế để cấu hình và quản lý các thiết bị HikVision một cách thống nhất và trực quan, bao gồm DVR, NVR, camera, bộ mã hóa, thiết bị kiểm soát truy cập, bảng điều khiển an ninh, thiết bị liên lạc video, thiết bị VCA... Nó cung cấp nhiều chức năng, bao gồm xem trực tiếp theo thời gian thực, quay video, tìm kiếm và phát lại, sự kiện và cảnh báo, kiểm soát dữ liệu trực tuyến...

Ubio AlPeta

Ubio Alpeta là phần mềm hoạt động trên nền web, là thế hệ tiếp theo cho giải pháp tích hợp kiểm soát an ninh. Nó cung cấp các chức năng cho kiểm soát truy cập và quản lý chấm công, cũng như cung cấp các chức năng khác nhau để đóng gói và có nền tảng linh hoạt cho tích hợp hệ thống.

Cần hỗ trợ?

Vui lòng liên hệ Phòng Kỹ Thuật Wise Solutions để được hỗ trợ.

(028) 5449.0737 - info@wise.com.vn