Thông tin chi tiết

HikCentral Professional, phần mềm tích hợp hệ thống bảo mật của Hikvision, được thiết kế để đáp ứng nhiều thách thức bảo mật trong một nền tảng trực quan. Từ việc quản lý các hệ thống riêng lẻ như bảo mật video, kiểm soát truy cập, cảnh báo an ninh, v.v., đến việc kết hợp nhiều hệ thống theo một kiến trúc thống nhất. Trong khi bảo vệ con người và tài sản, nó làm cho hoạt động hàng ngày hiệu quả hơn và giúp người dùng đưa ra các quyết định thông minh hơn.

Tải phần mềm HikCentral Professional tại: download.wise.com.vn 

Tải xuống tài liệu chi tiết

Tải xuống toàn bộ tệp đính kèm