Phần mềm, công cụ, driver của hãng Virdi (Hàn Quốc)

Ubio AlPeta

Ubio Alpeta là phần mềm hoạt động trên nền web, là thế hệ tiếp theo cho giải pháp tích hợp kiểm soát an ninh. Nó cung cấp các chức năng cho kiểm soát truy cập và quản lý chấm công, cũng như cung cấp các chức năng khác nhau để đóng gói và có nền tảng linh hoạt cho tích hợp hệ thống.

Tải phần mềm Ubio Alpeta tại: download.wise.com.vn 

UNIS

UNIS là phần mềm quản lý an ninh tích hợp cho phép điều khiển truy cập, quản lý chấm công, quản lý suất ăn. Với SDK, cung cấp một giải pháp tối ưu cho xây dựng hệ thống ở bất kỳ môi trường nào.

Tải phần mềm UNIS tại: download.wise.com.vn 

Cần hỗ trợ?

Vui lòng liên hệ Phòng Kỹ Thuật của Wise Solutions để được hỗ trợ.

(028) 5449.0735