SmartTAS

SmartTAS - phần mềm quản lý nhân sự, quản lý chấm công mạnh mẽ với các tiêu chí chấm công phù hợp sử dụng tại Việt Nam. SmartTAS tổng hợp, trích xuất các báo cáo linh động, phục vụ cho nhiều đối tượng, nhiều hình thức hoạt động của công ty, doanh nghiệp.

WiseLift

Phần mềm quản lý, kiểm soát truy cập an ninh thang máy. WiseLift là phần mềm chuyên nghiệp được phát triển bởi Wise Solutions trong lĩnh vực phân tầng, cấp quyền sử dụng đi thang máy.

Cần hỗ trợ?

Vui lòng liên hệ Phòng Kỹ Thuật Wise Solutions để được hỗ trợ.

(028) 5449.0737 - info@wise.com.vn