Thông tin chi tiết

Ngoài chức năng quản lý chấm công, phần mềm SmartTAS còn kết nối trực tiếp đến các thiết bị Soyal để quản lý kiểm soát truy cập an ninh, kiểm soát phân tầng thang máy. SmartTAS cũng có khả năng liên kết dữ liệu với các hãng khác ngoài Soyal (Đài Loan) để dùng cho chấm công.

Phần mềm sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server nên đáp ứng cho chấm công khối lượng lớn. Hỗ trợ giao diện tiếng Việt, tiếng Anh.

Tất cả các báo cáo đều được trích xuất ra excel với nhiều mẫu báo cáo phục vụ cho nhiều mục đích, báo cáo linh động...

Tải phần mềm SmartTAS tại: SmartTAS Software

Tải xuống tài liệu chi tiết

Tải xuống toàn bộ tệp đính kèm