Kiểm soát ra vào

Ubio-X Face Premium

Ubio-X Face Premium, thiết bị nhận dạng khuôn mặt tốc độ cao với màn hình lớn 8 inch. Thiết bị hỗ trợ nhiều kiểu chứng thực: khuôn mặt, vân tay, thẻ, mobile key, mã QR, mật khẩu (với các mobule tích hợp). Thiết bị này cũng có thể đo thân nhiệt của người dùng và phát hiện người có thân nhiệt cao.

Thông tin chi tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải xuống tài liệu chi tiết

Tải xuống toàn bộ tệp đính kèm