Hệ Thống Báo Động

DS-PDD12-EG2

Đầu dò hồng ngoại có dây với công nghệ kép cho phép phát hiện với dãy quét rộng 12 m.

Thông tin chi tiết

Tải xuống tài liệu chi tiết

Tải xuống toàn bộ tệp đính kèm