Kiểm soát ra vào

AR-881EF

Thiết bị chấm công, kiểm soát cửa sử dụng vân tay, thẻ cảm ứng.

Thông tin chi tiết

 

 

 

Tải xuống tài liệu chi tiết

Tải xuống toàn bộ tệp đính kèm