Phụ kiện an ninh

USB Megalock

USB Megalock là thiết bị gắn vào máy tính qua ngõ USB, dùng để kích hoạt sử dụng các chức năng chấm công, suất ăn của phần mềm UNIS (Virdi, Hàn Quốc).

Thông tin chi tiết

USB Megalock được gắn vào máy tính thông qua ngõ USB Type A, thiết bị được thiết kế nhỏ gọn (như các loại usb lưu trữ trên thị trường).

USB Megalock có tác dụng kích hoạt các module chấm công, suất ăn của phần mềm UNIS (Virdi, Hàn Quốc). Mặc định phần mềm chuẩn UNIS thì chỉ sử dụng miễn phí cho module kiểm soát truy cập (access control). Còn đối với các module chấm công, suất ăn thì chỉ miễn phí đối với số lượng user trên phần mềm dưới 10 người, khi từ 10 người trở lên bắt buộc phải có gắn USB Megalock để mở hai chức năng chấm công và suất ăn này.

USB Megalock hoạt động dựa trên giao tiếp HID (Human Interface Device) nên không cần driver cài đặt, chỉ cần cắm và chạy (plug and play).

 

 

 

Tải xuống tài liệu chi tiết