Soyal 10.1 SQL: Sự khởi đầu cho mọi thứ mà bạn cần

January 12, 2021

File hệ thống và cơ sở dữ liệu: đâu là sự khác nhau?

File hệ thống (File System) nói chung là một kỹ thuật sắp xếp các file trong bộ lưu trữ như trên ổ đĩa cứng. File hệ thống gồm nhiều file khác nhau được tập trung vào trong một thư mục. Trong thư mục lưu trữ này có thể chứa các folder và file lưu trữ và thực hiện các chức năng cơ bản như tổ chức dữ liệu, quản lý hoạt động, đặt tên file và các cấp độ truy cập. Các chức năng chính của file hệ thống cho phép người dùng dễ dàng truy xuất dữ liệu khi có yêu cầu đọc/ghi dữ liệu vào bộ nhớ lưu trữ.

Cơ sở dữ liệu (database) là viết tắt của Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (Database Management System - DBMS), về cơ bản đây là một phần mềm quản lý tập hợp dữ liệu thô (chưa xử lý dữ liệu) như chuỗi ký tự, số, hình ảnh, âm thanh, video. Dữ liệu sau đó sẽ được xử lý thành thông tin để giúp người dùng và phần mềm của hãng thứ ba có thể lưu trữ và khai thác.

 

Tổng quát:

  • File hệ thống (File System): dễ sử dụng và vận hành, dự phòng lượng dữ liệu lớn, chi phí thấp hơn so với sử dụng database. Phạm vi áp dụng: dành cho qui mô nhỏ và trung bình.
  • Cơ sở dữ liệu (Database): thích hợp cho các giao dịch dữ liệu phức tạp, quản lý tập trung và yêu cầu bảo mật cao hơn so với lưu trữ bằng file. Phạm vi áp dụng: dành cho qui mô vừa đến lớn.

 

Nâng cấp và cài đặt SOYAL 10.1 SQL Ver.

Phần mềm Soyal 701 Server và 701 Client từ phiên bản 10.1 về sau có thể sử dụng file hệ thống (File System) hoặc cơ sở dữ liệu (database) để lưu trữ dữ liệu hoặc cũng có thể hoán đổi từ file hệ thống sang sử dụng database. Phần mềm Soyal phiên bản trước 10.1 chỉ sử dụng được file hệ thống. Bằng cách tải phần mềm Soyal phiên bản 10.1 về, bạn có thể chọn tiếp tục sử dụng file hệ thống hoặc nâng cấp lên sử dụng bằng cơ sở dữ liệu.  Cả hai chức năng này đều đã được tích hợp vào phiên bản 10.1