Soyal: Giải pháp bãi giữ xe

Soyal: Giải pháp bãi giữ xe

February 07, 2021

Giải pháp 1: Xác thực biển số đơn giản trong công nghệ nhận dạng LPR, tích hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu TCP/IP sang Wiegand AR-727CM và camera IP (yêu cầu hoạt động được trên nền tảng công nghệ LPR), cấu hình biển số xe thành một số Wiegand ID cụ thể. Khi đó biển số xe có thể được hiểu như là một User ID (hoặc mã thẻ) riêng biệt, khi xe vào/ra bãi giữ xe sẽ được chụp hình biển số, thông qua phân tích biển số của công nghệ LPR sẽ cho phép xe được vào/ra. Biển số xe (Wiegand ID) sẽ gởi thông qua bộ converter AR-727CM đến đầu đọc điều khiển qua ngõ Data 0, Data 1 và phân tích mã Wiegand ID hợp lệ sẽ cho phép xe vào/ra thông qua barrier. Giải pháp này sử dụng chính biển số xe là mã thẻ (Card ID) nên không cần dùng thêm thẻ để quét đối chiếu.

 

Giải pháp 2: Xác thực đơn giản qua thẻ Tag, kết hợp sử dụng đầu đọc tầm xa UHF Soyal AR-661UG. Khi xe đi chuyển qua vùng sóng phủ của AR-661UG sẽ nhận dạng được thẻ ticker dán trên xe và đọc mã số thẻ. Mã số thẻ này được AR-661UG chuyển về cho đầu đọc chính, nếu thẻ hợp lệ, đã phân quyền thì đầu đọc chính mở barrier để xe được vào/ra. Giải pháp này chỉ chứng thực trên thẻ đã đăng ký và cấp cho xe, không dùng nhận dạng hay chụp ảnh biển số xe.

 

Giải pháp 3: Sử dụng xác thực kép công nghệ nhận dạng LPR và đọc thẻ kết hợp với bộ trung tâm Soyal AR-716E2 có thể hỗ trợ kết nối cả hệ thống nhận dạng LPR và đầu đọc UHF. Thông qua việc khai báo thông tin xe trên phần mềm 701 để lấy được các thông tin và so sánh, đối chiếu với biển số xe đã chụp và mã thẻ đã cấp cho xe, khi đó nếu trùng khớp và hợp lệ sẽ cho sẽ vào/ra. Với phương pháp xác minh kép này có thể tránh được việc một phương tiện dùng nhiều thẻ khác nhau (thẻ chưa được cấp), nó giúp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo mật và an toàn hệ thống.